homepage

261750019_4757751977578611_4657592116835920985_n
262352779_4757796694240806_481992387038075954_n
262384557_4757807010906441_575492386388091113_n
261508280_4757818407571968_7499338328635792516_n
previous arrow
next arrow

ข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลบุคลากร

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เสนอข้อร้องเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวแทนนักเรียนเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในโครงการ EP/ MEP ภาคใต้ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดสามแก้ว
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัคซีนนักเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Hello world!

Mini English Program

ข้อมูลโครงการ MEP

Science Math Programe

ข้อมูลโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ห้องเรียนปกติ

ข้อมูลห้องเรียนปกติ

FANPAGE

Anubanchumphon Channel
ตัวแทนนักเรียนเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในโครงการ EP/ MEP ภาคใต้ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2
ยินดีต้อนรับ ข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดสามแก้ว
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัคซีนนักเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Hello world!

โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
267/1 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา, 86000 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
TEL : 077-511310 contact@abcp.ac.th